ÜYELİK HESABI OLUŞTUR

DERSİN EĞİTMENİNE SORU SORUN

ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

PANKREAS AKADEMİ

Açılacak Konu Başlıkları Hakkında Bilgi
 

BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

MODÜL-1: PANKREASA GENEL YAKLAŞIM
1-A - Anatomi: (Dr.Sedat KARADEMİR)
1-B - Pankreas Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi: (Dr.Nuray YAZIHAN)
1-C - Görüntüleme: (Dr. Nevra ELMAS)

MODÜL-2: AKUT PANKREATİTLER
2-A - Etiopatogenez Epidemiyoloji ve Klinik: (Dr. Mehmet YALNIZ)
2-B - Sınıflama, Prognoz ve Risk Değerlendirmesi: (Dr. Mehmet İBİŞ)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN


MODÜL-3: AKUT PANKREATİTDE TEDAVİ

3-A - Tıbbi Tedavisi: (Dr. Mehmet İBİŞ)
3-B - Akut Pankreatitin Cerrahi Tedavisi: (Dr. Sadık KILIÇTURGAY)
3-C - Komplikasyonların Tedavisi: (Dr. Necati ÖRMECİ)
3-D - Radyolojinin Tanı ve Tedavideki Yeri: (Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA)

MODÜL-4: KRONİK PANKREATİTLER
4-A – Etiopatogenez: (Dr. Nevin ORUÇ)
4-B - Klinik ve Ayırıcı Tanı: (Dr. Müjde SOYTÜRK)

MODÜL-5: KRONİK PANKREATİTDE TANI YÖNTEMLERİ
5-A - Radyoloji (MR, MRCP, Dinamik BT): (Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA)
5-B - ERCP ve EUS: (Dr. Emrah ALPER)
5-C - Biokimyasal Testler: (Dr. Müjde SOYTÜRK)

MODÜL-6: KRONİK PANKREATİTDE TEDAVİ    (TTB-STE Kredi Puanı: 4)
6-A - Ekzokrin Yetmezlik Tedavisi: (Dr. Kadir DEMİR)
6-B - Cerrahi Tedavi: (Dr. Kaan KARAYALÇIN)
6-C - Lokal Komplikasyonların Yönetimi ve Endoskopik Tedaviler: (Dr. Fatih BEŞIŞIK)
6-D - Beslenme ve Diyabet Yönetimi: (Dr. Tarkan KARAKAN)

MODÜL-7: PANKREAS KANSERİ    (TTB-STE Kredi Puanı: 3)
7-A - Etiyopatogenez Klinik ve Tanı: (Dr. Ali Tüzün İNCE)
7-B - Pankreas Kanseri Tanı ve Tedavisinde Radyoloji: (Dr. Devrim AKINCI)
7-C - Evrelendirme: (Dr. Emrah ALPER)
7-D - Adjuvan, Neoadjuvan Tedaviler: (Dr. Filiz Çay ŞENLER)
7-E - Paliatif Tedavi: (Dr. Ahmet ÇOKER)
7-F - Pankreas Kanseri ve Ekzokrin Yetmezlik: (Dr. Koray TOPGÜL)

MODÜL-8: PANKREAS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ    (TTB-STE Kredi Puanı: 3)
8-A - Proksimal Pankreas Kanseri Cerrahi Tedavisi: (Dr. Kaan KARAYALÇIN)
8-B - Distal Pankreas Kanseri Cerrahi Tedavisi: (Dr. Mustafa KEREM)
8-C - Pankreatikoduodenektomi: (Dr. Ahmet ÇOKER)
8-D - Pankreatikojejunostomi Teknikleri: (Dr. Orhan BİLGE)
8-E - Pankres Cerrahisi Komplikasyonları: (Dr. Osman ABBASOĞLU)
8-F - Pankreas Cerrahisinde Tartışmalı Konular: (Dr. Erhan HAMALOĞLU)

MODÜL-9: KİSTİK TÜMÖRLER    (TTB-STE Kredi Puanı: 1)
9-A - Tanı: (Dr. Deniz DUMAN)
9-B - Tedavi: (Dr. Sedat KARADEMİR)

MODÜL-10: NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER    (TTB-STE Kredi Puanı: 1)
10-A - Tanı: (Dr. Nevin ORUÇ)
10-B - Tedavi: (Dr. Osman ABBASOĞLU)

MODÜL-11: OTOİMMUN PANKREATİT    (TTB-STE Kredi Puanı: 1)
11-A - Tanı ve Medikal Tedavi: (Dr. Dilek OĞUZ)
11-B - Cerrah Gözüyle Otoimmün Pankreatit: (Dr. İlgin ÖZDEN)

MODÜL-12: SİSTEMİK HASTALIKLAR ve PANKREAS    (TTB-STE Kredi Puanı: 1,5)
12-A - Sistemik Hastalıklarda Pankreas: (Dr. Hasan ÖZKAN)
12-B - İlaçlar ve Pankreas: (Dr. Mehmet YALNIZ)
12-C - Yaşlılık ve Pankreas: (Dr. Nevin ORUÇ)

MODÜL-13: PANKREAS HASTALIKLARINDA İLERİ TEDAVİLER    (TTB-STE Kredi Puanı: 0,5)
13-A - Kök Hücre Tedavisi: (Dr. Ercüment OVALI)

YUKARI