EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL-1: PANKREASA GENEL YAKLAŞIM
1-A – Anatomi: (Dr.Sedat KARADEMİR)
1-B – Pankreas Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi: (Dr.Nuray YAZIHAN)
1-C – Görüntüleme: (Dr. Nevra ELMAS)

MODÜL-2: AKUT PANKREATİTLER
2-A – Etiopatogenez Epidemiyoloji ve Klinik: (Dr. Mehmet YALNIZ)
2-B – Sınıflama, Prognoz ve Risk Değerlendirmesi: (Dr. Mehmet İBİŞ)

MODÜL-3: AKUT PANKREATİTDE TEDAVİ
3-A – Tıbbi Tedavisi: (Dr. Mehmet İBİŞ)
3-B – Akut Pankreatitin Cerrahi Tedavisi: (Dr. Sadık KILIÇTURGAY)
3-C – Komplikasyonların Tedavisi: (Dr. Necati ÖRMECİ)
3-D – Radyolojinin Tanı ve Tedavideki Yeri: (Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA)

MODÜL-4: KRONİK PANKREATİTLER
4-A – Etiopatogenez: (Dr. Nevin ORUÇ)
4-B – Klinik ve Ayırıcı Tanı: (Dr. Müjde SOYTÜRK)

MODÜL-5: KRONİK PANKREATİTDE TANI YÖNTEMLERİ
5-A – Radyoloji (MR, MRCP, Dinamik BT): (Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA)
5-B – ERCP ve EUS: (Dr. Emrah ALPER)
5-C – Biokimyasal Testler: (Dr. Müjde SOYTÜRK)

MODÜL-6: KRONİK PANKREATİTDE TEDAVİ
6-A – Ekzokrin Yetmezlik Tedavisi: (Dr. Kadir DEMİR)
6-B – Cerrahi Tedavi: (Dr. Kaan KARAYALÇIN)
6-C – Lokal Komplikasyonların Yönetimi ve Endoskopik Tedaviler: (Dr. Fatih BEŞIŞIK)
6-D – Beslenme ve Diyabet Yönetimi: (Dr. Tarkan KARAKAN)

6.MODÜL TTB KREDİSİ: 4 PUAN

MODÜL-7: PANKREAS KANSERİ

7-A – Etiyopatogenez Klinik ve Tanı: (Dr. Ali Tüzün İNCE)
7-B – Pankreas Kanseri Tanı ve Tedavisinde Radyoloji: (Dr. Devrim AKINCI)
7-C – Evrelendirme: (Dr. Emrah ALPER)
7-D – Adjuvan, Neoadjuvan Tedaviler: (Dr. Filiz Çay ŞENLER)
7-E – Paliatif Tedavi: (Dr. Ahmet ÇOKER)
7-F – Pankreas Kanseri ve Ekzokrin Yetmezlik: (Dr. Koray TOPGÜL)

7.MODÜL TTB KREDİSİ: 3 PUAN

 

MODÜL-8: PANKREAS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ

8-A – Proksimal Pankreas Kanseri Cerrahi Tedavisi: (Dr. Kaan KARAYALÇIN)
8-B – Distal Pankreas Kanseri Cerrahi Tedavisi: (Dr. Mustafa KEREM)
8-C – Pankreatikoduodenektomi: (Dr. Ahmet ÇOKER)
8-D – Pankreatikojejunostomi Teknikleri: (Dr. Orhan BİLGE)
8-E – Pankres Cerrahisi Komplikasyonları: (Dr. Osman ABBASOĞLU)
8-F – Pankreas Cerrahisinde Tartışmalı Konular: (Dr. Erhan HAMALOĞLU)

8.MODÜL TTB KREDİSİ: 3 PUAN

 

MODÜL-9: KİSTİK TÜMÖRLER
9-A – Tanı: (Dr. Deniz DUMAN)
9-B – Tedavi: (Dr. Sedat KARADEMİR)

9.MODÜL TTB KREDİSİ: 1 PUAN

 

MODÜL-10: NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
10-A – Tanı: (Dr. Nevin ORUÇ)
10-B – Tedavi: (Dr. Osman ABBASOĞLU)

10.MODÜL TTB KREDİSİ: 1 PUAN

MODÜL-11: OTOİMMUN PANKREATİT
11-A – Tanı ve Medikal Tedavi: (Dr. Dilek OĞUZ)
11-B – Cerrah Gözüyle Otoimmün Pankreatit: (Dr. İlgin ÖZDEN)

11.MODÜL TTB KREDİSİ: 1 PUAN

MODÜL-12: SİSTEMİK HASTALIKLAR ve PANKREAS
12-A – Sistemik Hastalıklarda Pankreas: (Dr. Hasan ÖZKAN)
12-B – İlaçlar ve Pankreas: (Dr. Mehmet YALNIZ)
12-C – Yaşlılık ve Pankreas: (Dr. Nevin ORUÇ)

12.MODÜL TTB KREDİSİ: 1.5 PUAN

MODÜL-13: PANKREAS HASTALIKLARINDA İLERİ TEDAVİLER
13-A – Kök Hücre Tedavisi: (Dr. Ercüment OVALI)

13.MODÜL TTB KREDİSİ: 0.5 PUAN
 • Modül Bazında Konular
 • Modül Öncesi Sorular
 • Greenbox Video Ders Sunumları
 • iPad Uyumlu Video
 • Sunum Esnasında Sınama Soruları
 • Eğitmene Soru Sorabilme
 • Modül Bitiminde Değerlendirme Soruları
 • Dersleri Tekrar İzleyebilme
 • Modül Tamamlama Sonuçlarınız
 1. Modül için yukarıdaki linkten Akademiye Girişyapınız.
 2. Başvurunuzun durumu incelendikten sonra onayınız eposta ile gönderilir.
 3. Artık Modül Öncesi Sorular bölümündeki soruları cevaplayarak eğitime başlayabilirsiniz.
 4. Prequiz bölümünü tamaladıkdan sonra ders içeriğine ulaşabilirsiniz.
 5. Dersin videosunu izledikten sonra Sunum Esnasındaki Hızlı Soruları cevaplayınız ve dersi tamamlayınız.
 6. Tüm dersler bittikten sonra Değerlendirme Sorularını başlatınız ve cevaplayınız
 7. Modülü bu şekilde tamamlamış olacaksınız
 8. Durumunuzu modül tamamlama durumu linkinden inceleyiniz.
 9. Derslerin içerisinde bulunan mesaj alanlarından dersin eğitmenine soru sorabilirsiniz
 10. Ana sayfa veya bu sayfadan modül sonu canlı yayın duyurularını takip edebilirsiniz, ayrıca bu duyurulardan eposta ve sms ile de bilgilendirileceksiniz.
1. MODÜL AÇILDI
Kasım Ayı itibari ile Modül 1 ( Pankreasa Genel Yaklaşım) aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
Bu pencere 15 Saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır
1. MODÜL AÇILDI
Kasım Ayı itibari ile Modül 1 ( Pankreasa Genel Yaklaşım) aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
Bu ekran 15 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır
Pankreas Akademi 28. Hafta Sorusu Başladı.
Haftanın pankreAsk sorusunu cevaplamak için bugün saat 20:30 ‘ a kadar aşağıdaki “Soruyu Cevapla” butonuna tıklayınız.
2. ve 3. MODÜL AÇILDI
15 Aralık itibari ile Modül 2 ( AKUT PANKREATİTLER ) aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
2. MODÜL AÇILDI
15 Aralık itibari ile MODÜL - 2
(Akut Pankreatitler) aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
Bu ekran 15 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır
3. MODÜL AÇILDI
29 Aralık itibari ile Modül 3 ( AKUT PANKREATİTDE TEDAVİ )
aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
4. MODÜL AÇILDI
19 Ocak itibari ile Modül 4 ( KRONİK PANKREATİTLER ) aktive edilmiştir.
Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
5. MODÜL AÇILDI
16 Şubat itibari ile Modül 5 (KRONİK PANKREATİTDE TANI YÖNTEMLERİ ) aktive edilmiştir. Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
6. MODÜL AÇILDI
06 Mart itibari ile MODÜL - 6 : (KRONİK PANKREATİTDE TEDAVİ) aktive edilmiştir. Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
TTB KREDİSİ 4 PUAN
7. MODÜL AÇILDI
11 Mayıs itibari ile MODÜL - 7 : (PANKREAS KANSERİ) aktive edilmiştir. Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
TTB KREDİSİ 3 PUAN
8. MODÜL AÇILDI
23 Haziran itibari ile MODÜL - 8 : ( PANKREAS KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ) aktive edilmiştir. Her ay 1-2 yeni modül aktive edilerek program tamamlanacaktır.
TTB KREDİSİ 3 PUAN
9. MODÜL AÇILDI
12 Temmuz itibari ile MODÜL - 9 : (KİSTİK TÜMÖRLER)
aktive edilmiştir.
Eylül ayı itibariyle yeni modüller açılmaya devam edilecektir.
TTB KREDİSİ 1 PUAN
10. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibari ile MODÜL - 10 : (NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER)
aktive edilmiştir.
TTB KREDİSİ 1 PUAN
11. MODÜL AÇILDI
20 Ekim itibari ile MODÜL - 11 : OTOİMMUN PANKREATİT
aktive edilmiştir.
TTB KREDİSİ 1 PUAN

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
25 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
12. MODÜL AÇILDI
14 Mart itibari ile MODÜL - 12 : SİSTEMİK HASTALIKLAR ve PANKREAS
aktive edilmiştir.
TTB KREDİSİ 1,5 PUAN